مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشتی بزرگسالان با حاشیه های فراوانی روبرو بود.

به گزارش فرتاک ورزشی،

فرزادنادی؛ مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشتی بزرگسالان که از صبح دیروز در سالن هفتم تیر تهران آغاز گردید و هنوز هم ادامه دارد با حاشیه های فراوانی روبرو گردیده است که با هم می خوانیم.

* سعید عبدولی دو کشتی برگزار نمود که در کشتی اول با اعتراض های فراواین روبرو گردید اما در کشتی دوم در برابر ایمان انصاری کار به جنجال و زود و خورد فیزیکی کشیده شد و هر دو کشتی گیر دیسکالیفه شدند.

* طرفداران عبدولی و انصاری در سالن اعتراض های فراوانی داشتند که تشنج را در سالن هفتم تیر فراهم نمود.

* ادامه درگیری های طرفداران این دو کشتی گیر به بیرون سالن نیز کشیده شد.

* جمعیت زیادی برای دین این مسابقات به سالن هفتم تیر آمده اند که از نظر استقبال می تواند دارای ارزش ولی از نظر برنامه ریزی و مدیریت این تعداد از علاقه مندان فاقد برنامه بوده ایم.

* بین مسابقات صبح و عصر چند ساعتی فاصله است که متاسفانه تماشاگران جایی برای استراحت کوتاه هم ندارند و در مقابل سالن پراکنده هستند.

* وضعیت بهداشتی مناسب نیست به طوری که آبخوری در دستشویی قرار دارد و باید تماشاگران در آن جا آب میل نمایند.

کشتی انتخابی تیم ملی

کشتی انتخابی تیم ملی

کشتی انتخابی تیم ملی

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.