تیم ملی کشتی آزاد نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با اقتدار به مقام قهرمانی رسید.