لیگ کشتی مسابقه دارا و ندار است و بی جهت نیست عده ای برای آن سر و دست شکسته و به هر ترتیبی می خواهند آن را برگزار کنند .

حجت اله اکبرآبادی؛ لیگ کشتی مسابقه دارا و ندار است و بی جهت نیست عده ای برای آن سر و دست شکسته و به هر ترتیبی می خواهند آن را برگزار کنند .

دلیل نیز مشخص است ، عموم کشتی گیران (البته منهای مدال آوران جهانی و المپیک) درآمد خاصی ندارند و چشم امیدشان به لیگی است که حداقل هزینه تمرینات و تدارکات شان را بدهد . بطور طبیعی در عرصه این رقابت آنکه داراتر است ستاره ها و قهرمانان نامی را جذب می کند و حتی در  اوزان مختلف نفرات اول و دوم ایران را جذب می کند تا از قبل قهرمانی خود را تضمین کرده باشد. ( مثالش تیم ایران مال ) خب در چنین شرایطی وقتی کشتی گیران نخبه از سوی تیم های متمول گلچین شده و جذب می شوند ، دایره رقابت محدود خواهد شد و طبیعتا بقیه تیم ها برای جوری جنس در لیگ شرکت می کنند .

بی شک فلسفه لیگ شناسایی استعدادهای بکر و تازه است و طبیعتا اگر لیگ جوششی در این مورد نداشته باشد فلسفه برگزاری آن زیر سئوال می رود .

هر چند می توان در جهت رونق کشتی در سراسر کشور لیگ را به صورت منطقه ای و در درجات و دسته های مختلف برگزار کرد تا چشمه کشتی از خطر خشکی رها شود ، اما یک بحث اساسی در این مورد خاص توجه ویژه به مربیان سازنده است . گرچه بر روی تاکید کارشناسان و رسانه ها فدراسیون کشتی تا حدودی مربیان سازنده را در کانون توجهات قرار داد و یکی دو نفر را راهی رقابت های جهانی کرد ، اما قطعا در لیگ کشتی باید سهمی ویژه را برای مربیان سازنده قایل شد .

چگونگی این امر باید در آیین نامه برگزاری لیگ تعریف شود تا برای مثال هر مربی که بیشترین شاگرد را در تیم ها دارد ، سهمی از پرداختی های لیگ را به خود اختصاص دهد .

به هر روی فدراسیون کشتی صرف برگزاری لیگ را نباید مورد توجه قرار دهد ، بلکه باید اهدافی را مشخص کرده و آنها را در لیگ به اجرا بگذارد . توجه ویژه به مربیان سازنده نیز یکی از اهداف مهمی است که اگر فعلیت یابد ، فواید زیادی را برای کشتی ایران در بر خواهد داشت .

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.