به گزارش سرویس کشتی فرتاک ورزشی، دومین کشتی بین پرویزهادی و کمیل قاسمی لحظاتی پیش به پایان رسید.

در این کشتی نفس گیر و در حالی که پرویزهادی در پایان وقت اول کشتی با نتیجه یک بر صفر از کمیل قاسمی پیش بود و در آستانه المپیکی شدن قرار داشت، در نهایت کمیل قاسمی در وقت دوم و پایانی کشتی، توانست با نتیجه 2 بر 2 بر پرویز هادی غلبه نماید تا همه چی به کشتی سوم و نهایی که تا ساعتی دیگر برگزار خواهد شد بیفتد.