<![CDATA[پایگاه خبری تحلیلی فرتاک ورزشی]]> https://www.fartakvarzeshi.com Mon, 14 Oct 2019 06:34:31 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[خبر‌های درِ گوشی در استقلال؛اولیایی جانشین فتحی می شود؟]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191351 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191351-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
در شرایطی که موج انتقادات نسبت به وضعیت مدیریت در باشگاه استقلال به بالاترین حد خود در روز‌ها و هفته‌های گذشته رسیده بود از بعد از ظهر روز گذشته شایعاتی مبنی بر تغییرات مدیریتی در این مجموعه به گوش رسید.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:29:18 +0000
<![CDATA[تماس های وزارت با جانشین احتمالی فتحی]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191343 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191343-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C
نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 22 مهر 98
]]>
Mon, 14 Oct 2019 04:52:44 +0000
<![CDATA[مصدوم امید،قِبراق استقلال!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191342 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191342-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
نگاهی به صفحه نخست رزونامه هدف،دوشنبه 22 مهر 98
]]>
Mon, 14 Oct 2019 04:50:06 +0000
<![CDATA[هوپر منتفی شد؛گزینه های دیگر روی میز آبی ها!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191341 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191341-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7
نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،دوشنبه 22 مهر 98
]]>
Mon, 14 Oct 2019 04:46:15 +0000
<![CDATA[بلیت گری هوپر را کنسل کردند]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191336 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191336-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،دوشنبه 22 مهر 98
]]>
Sun, 13 Oct 2019 20:03:28 +0000
<![CDATA[تحلیل یک مسئله مهم؛ آیا استقلال از سوپرجام کناره‌گیری کرده است؟ ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191323 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191323-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دادگاه عالی ورزش(cas) رای سی صفحه ای مربوط به پرونده سوپرجام ایران را منتشر و این رای تفاسیر و نقدهای مختلفی به خود دید.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 18:36:05 +0000
<![CDATA[ حضور هوپر به تهران به فردا موکول شد ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191289 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191289-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF ]]> Sun, 13 Oct 2019 11:46:45 +0000 <![CDATA[ دیاباته به ایران برنگشته است؟ ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191285 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191285-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Sun, 13 Oct 2019 11:03:42 +0000 <![CDATA[ استقلال با 4 جلسه تمرین برابر فجرسپاسی ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191283 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191283-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C ]]> Sun, 13 Oct 2019 10:23:37 +0000 <![CDATA[ دلیل غیبت زرینچه در تمرین استقلال چیست؟ ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191280 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191280-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]]> Sun, 13 Oct 2019 09:54:08 +0000 <![CDATA[گرشاسبی:کاش استقلالی ها کمی روراست بودند تا خدا هم کمک‎شان می‎کرد!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191273 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191273-%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل پیشین پرسپولیس گفت: استقلالی‎ها به خوبی می‎دانستند که انتهای شکایت به دادگاه CAS عایدی برای‎شان ندارد..
]]>
Sun, 13 Oct 2019 08:35:08 +0000
<![CDATA[فجر سپاسی مقابل استقلال حرف‌هایی برای گفتن خواهد داشت!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191270 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191270-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
پیشکسوت آبی پوشان گفت: جام حذفی همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و آبی پوشان حق ندارند این مسابقات را دست کم بگیرند.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 08:00:45 +0000
<![CDATA[قائدی: دستور بدهند با مصدومیت و درد هم بازی می کنم! ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191269 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191269-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
هافبک تیم فوتبال امید که به دلیل مصدومیت اردوی قطر را از دست داده گفت: به آقای استیلی و شاهرودی گفتم اگر بخواهید با مصدومیت هم برای تیم بازی می کنم.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 07:54:36 +0000
<![CDATA[همسر استراماچونی در ایران به شغل جدید روی آورد+عکس]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191268 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191268-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
دالیلا همسر آندره آ استراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران که در ایران حضور دارد به شغل جدیدی روی آورده و کار مدلینگ می‌کند.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 07:48:22 +0000
<![CDATA[تراکتور و استقلال روز جمعه به مصاف هم می روند]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191251 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191251-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
با اعلام مدیرعامل باشگاه تراکتور، دیدار تیم های تراکتور و استقلال روز جمعه برگزار می‌شود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 05:28:18 +0000
<![CDATA[افشاگری بی‌سابقه‌ CAS پیرامون ماجرای شکایت استقلال و صدور حکم ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191250 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/191250-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85
مدیران استقلال (براساس اعلام دادگاه CAS) اجازه انتشار متن حکم صادره درباره سوپرجام را ندادند و، چون یکی از طرفین دعوا زیر بار نرفت، انتشار آن عملاً منتفی شد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 05:16:47 +0000
<![CDATA[پایان ماموریت سوپر جام؛دیگر به استراماچونی و استقلال فکر کنید! ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191246 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191246-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
مشکلاتی که استقلال در فصل‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرد یکی از موانع اصلی در مسیر رسیدن به جام قهرمانی بود و پرونده سوپرجام هم یکی از این مشکلات بود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 04:51:48 +0000
<![CDATA[نقل و انتقالات؛سرزمین بدون مرز برای استقلال،منطقه ممنوعه برای سرخپوشان]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191227 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191227-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 21 مهر 98
]]>
Sat, 12 Oct 2019 19:34:30 +0000
<![CDATA[ رضاوند: استراماچونی به پیاده شدن تفکراتش در زمین اهمیت می‌دهد/ فاصله ما با صدر جدول قابل جبران است ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191186 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191186-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Sat, 12 Oct 2019 12:39:03 +0000 <![CDATA[بختیاری زاده: استقلال به دو سه بازیکن دیگر نیاز دارد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191181 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191181-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سهراب بختیاری‌زاده، مربی پیشین تیم فوتبال امید اعتقاد دارد که فرهاد مجیدی و حمید استیلی از نظر فکری از هم دور هستند.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 11:47:13 +0000
<![CDATA[جلسه واگذاری استقلال و پرسپولیس برگزار شد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191179 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191179-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF ]]> Sat, 12 Oct 2019 11:33:04 +0000 <![CDATA[ استراحت یک روزه استراماچونی به بازیکنان استقلال ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191176 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191176-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 ]]> Sat, 12 Oct 2019 10:11:45 +0000 <![CDATA[پس از مدت ها فاش شد ؛ افشاگری از پشت پرده علت جدایی سرور جباروف از استقلال ! ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191166 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191166-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 ]]> Sat, 12 Oct 2019 08:40:25 +0000 <![CDATA[تصمیم بسیار خطرناک ستارۀ استقلال! +عکس ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191165 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191165-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 ]]> Sat, 12 Oct 2019 08:39:37 +0000 <![CDATA[رقم سنگین قرارداد گری هوپر در استقلال لو رفت! ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191163 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191163-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA ]]> Sat, 12 Oct 2019 08:33:42 +0000 <![CDATA[تغییر و تحول در ” استقلال ” ؛ تیم استراماچونی مدعی می شود ؟ ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191157 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191157-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF ]]> Sat, 12 Oct 2019 08:13:05 +0000 <![CDATA[بازیکن مد نظر آبی ها یکشنبه در تهران ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191103 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/191103-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 11 Oct 2019 13:14:36 +0000
<![CDATA[ مصدومیت قائدی سوغات استقلال از تیم امید ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191099 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191099-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
]]>
Fri, 11 Oct 2019 12:37:46 +0000
<![CDATA[پیروزی پرگل استقلال مقابل تیم دسته دومی]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191087 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191087-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C
تیم فوتبال استقلال در دیداری دوستانه، از سد تیمی از مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور گذشت.
]]>
Fri, 11 Oct 2019 10:09:54 +0000
<![CDATA[استراماچونی: در عمرم این‌قدر سلفی نگرفته بودم!/ غرب، درک درستی از زندگی در ایران ندارد ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-191082 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/191082-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF ]]> Fri, 11 Oct 2019 09:22:53 +0000