<![CDATA[پایگاه خبری تحلیلی فرتاک ورزشی]]> https://www.fartakvarzeshi.com Fri, 23 Aug 2019 03:16:27 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[روزنامه های ورزشی پنجشنبه 31 مرداد 98 ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-185137 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/185137-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Wed, 21 Aug 2019 20:58:57 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی پنج شنبه 24 مرداد 98]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-184548 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/184548-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Wed, 14 Aug 2019 20:33:03 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی سه شنبه 22 مرداد 98 ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-184407 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/184407-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Mon, 12 Aug 2019 21:32:37 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی دوشنبه 14 مردادماه 98 ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-183791 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/183791-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Sun, 04 Aug 2019 20:55:04 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 13مرداد 98]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-183697 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/183697-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Sat, 03 Aug 2019 21:00:30 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی پنج شنبه سوم مرداد98]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-182934 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/182934-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Thu, 25 Jul 2019 02:46:08 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 30 تیرماه 98 ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-182556 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/182556-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Sat, 20 Jul 2019 21:21:51 +0000
<![CDATA[فیلم خداحافظ المپیک؛ داستان یک دختر قایقران]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-178520 /بخش-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-40/178520-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
مجری و تهیه کننده شبکه ورزش ساخت یک فیلم ورزشی را برای شرکت در جشنواره فیلم‌های ورزشی استارت زد.
]]>
Sat, 08 Jun 2019 17:12:09 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 5 خرداد 1398]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-177045 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/177045-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Sun, 26 May 2019 04:56:57 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 18 فروردین 98]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-171457 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/171457-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
]]>
Sat, 06 Apr 2019 22:17:06 +0000
<![CDATA[اعلام آمادگی فدراسیون قایقرانی برای تجهیز کمک رسانی به سیل گلستان]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-170203 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/170203-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
فدراسیون قایقرانی برای تجهیز کمک رسانی به سیل گلستان اعلام آمادگی کرد.
]]>
Sun, 24 Mar 2019 12:10:05 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 26 اسفند97]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-169473 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/169473-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 16 Mar 2019 22:52:44 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی چهارشنبه 22 اسفند97]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-169023 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/169023-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 13 Mar 2019 00:34:04 +0000
<![CDATA[قهرمانی اریس اصفهان برای نخستین‌بار ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-167714 /بخش-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-14/167714-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1
باشگاه اریس اصفهان برای نخستین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر شنا دست یافت.
]]>
Fri, 01 Mar 2019 15:50:25 +0000
<![CDATA[روزنامه های ورزشی یکشنبه 28 بهمن 97]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-166062 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/166062-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
]]>
Sat, 16 Feb 2019 23:20:11 +0000
<![CDATA[استفاده از چسب نواری برای جلوگیری از ورود آب به داخل قایق ملی پوشان!+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-160137 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/160137-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Mon, 31 Dec 2018 05:45:54 +0000
<![CDATA[تیم واترپلوی جوانان ایران سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-151560 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/151560-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
تیم واترپلوی جوانان ایران به مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا دست یافت و سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد.
]]>
Sun, 28 Oct 2018 11:31:30 +0000
<![CDATA[ماجرای خواستگاری های مجازی از شاهین ایزدیار]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-150386 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/150386-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
]]>
Sat, 20 Oct 2018 22:21:50 +0000
<![CDATA[واکنش ایزدیار به 5 میلیارد تومان جایزه قهرمانی]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-150385 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/150385-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Sat, 20 Oct 2018 21:52:49 +0000
<![CDATA[دانشگر: بعض دو ماه ام با این گل ترکید ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-150384 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/150384-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF ]]> Sat, 20 Oct 2018 21:47:41 +0000 <![CDATA[آخرین اخبار از کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی/شناگر ایران سکه باران می‌شود ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-149562 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/149562-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
شاهین ایزدیار شناگر ایران موفق به کسب ۶ مدال طلا و یک نقره در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی ۲۰۱۸ شد.
]]>
Sun, 14 Oct 2018 19:55:36 +0000
<![CDATA[اختصاصی/ شاهینی که چنگال هایش برای گرفتن هر طلایی پر زور است و قوی!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-149373 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/149373-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%88%DB%8C
]]>
Sat, 13 Oct 2018 10:17:52 +0000
<![CDATA[اتفاقی عجیب/برق قطع شد؛رکورد ثبت نشد!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-148548 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/148548-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF
یکی از شناگران کشورمان با مشکل عجیبی در زمان رقابت خود در بازی های پاراآسیایی مواجه شد.
]]>
Sun, 07 Oct 2018 05:33:38 +0000
<![CDATA[پایان بازی‌های آسیایی برای ایران / کاروان ایران در رده ششم جای گرفت]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-143782 /بخش-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-14/143782-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی برای کاروان ایران با ۲۰ مدال طلا به پایان رسید و ایران در رده ششم جدول مدالی قرار گرفت.
]]>
Sat, 01 Sep 2018 15:17:40 +0000
<![CDATA[پایان حسرت ۴۴ ساله با «برنز» تیم ملی واترپلو]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-143747 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/143747-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%88
تیم ملی واترپلو ایران با شکست تیم چین در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی، طلسم ۴۴ سال بی‌مدالی را شکست.
]]>
Sat, 01 Sep 2018 10:53:42 +0000
<![CDATA[تیم ملی واترپلو مغلوب قزاقستان شد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-143232 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/143232-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
تیم ملی واترپلو در آخرین بازی مرحله گروهی خود در بازی‌های آسیایی مقابل قزاقستان شکست خورد.
]]>
Tue, 28 Aug 2018 11:31:12 +0000
<![CDATA[برنامه کامل ورزشکاران ایرانی در هشتمین روز از بازی های آسیایی]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-142891 /بخش-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-9/142891-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
ملی پوشان کاروان ایران در هشتمین روز از بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در ۱۵ رشته ورزشی رقابت خواهند کرد.
]]>
Sat, 25 Aug 2018 19:20:25 +0000
<![CDATA[دومین مدال قایقرانی به دست آمد/ تیم روئینگ 4 نفره بانوان به مدال نقره رسید]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-142495 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/142495-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
تیم روئینگ 4 نفره بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی به عنوان دومی رسید.
]]>
Thu, 23 Aug 2018 04:48:03 +0000
<![CDATA[ قایق دو نفره بانوان ایران صاحب مدال برنز بازی‌های آسیایی شد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-142488 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/142488-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
قایق دو نفره ایران با ترکیب مریم کرمی و پریسا احمدی به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسید.
]]>
Thu, 23 Aug 2018 03:46:28 +0000
<![CDATA[رکورد ملی شنای 100 متر آزاد پس از ۹ سال شکست]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-142365 /بخش-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-12/142365-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
سینا غلامپور در جریان رقابت‌ ملی پوشان ایران در ماده 4 در صد متر آزاد تیمی رکورد ملی 100 متر آزاد را بهبود بخشید.
]]>
Wed, 22 Aug 2018 06:28:32 +0000