<![CDATA[پایگاه خبری تحلیلی فرتاک ورزشی]]> https://www.fartakvarzeshi.com Fri, 24 May 2019 22:00:06 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ حاشیه مراسم یادبود ناصر حجازی در بهشت زهرا+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176845 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/176845-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Fri, 24 May 2019 06:35:15 +0000
<![CDATA[درگیری لفظی خداداد عزیزی با فیروز کریمی در تلویزیون+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176834 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/176834-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 23 May 2019 18:49:16 +0000
<![CDATA[لحظه قرائت حکم عابربانک پرسپولیس؛ حبس، شلاق در انظار عمومی و ... +فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176590 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/176590-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Tue, 21 May 2019 13:15:12 +0000
<![CDATA[واکنش جالب بهداد سلیمی بعد از دیدن مجسمه‌اش!+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176589 /بخش-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-9/176589-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Tue, 21 May 2019 13:13:33 +0000
<![CDATA[مصاحبه اختصاصی عادل فردوسی‌پور با ژاوی در فرودگاه امام]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176578 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/176578-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
]]>
Tue, 21 May 2019 11:29:23 +0000
<![CDATA[نشست خبری برانکو پیش از بازی با السد + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176369 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176369-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Sun, 19 May 2019 17:37:34 +0000
<![CDATA[ گل اول رئال بتیس به رئال مادرید توسط لورن]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176332 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/176332-%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86
]]>
Sun, 19 May 2019 11:40:39 +0000
<![CDATA[ بازیکنان السد برای دیدار با پرسپولیس وارد تهران شدند+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176315 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/176315-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Sun, 19 May 2019 09:23:39 +0000
<![CDATA[زد و خورد شدید در لیگ برتر فوتبال بانوان!]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176274 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-7/176274-%D8%B2%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 18 May 2019 20:03:25 +0000
<![CDATA[اعترافات تکان دهنده بازیکن سابق استقلال از تریاک کشیدن شب قبل از مسابقه +فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176273 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/176273-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Sat, 18 May 2019 19:56:19 +0000
<![CDATA[مصاحبه جالب محسن خلیلی + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176052 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176052-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 22:30:10 +0000
<![CDATA[رقص علیرضا بیرانوند پس از جشن قهرمانی + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176051 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176051-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 22:24:01 +0000
<![CDATA[جشن و پایکوبی بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176050 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176050-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 22:18:19 +0000
<![CDATA[سیدجلال: هوز می‌خواهم ادامه دهم + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176049 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176049-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 22:08:51 +0000
<![CDATA[جشن و پایکوبی و آتش بازی پس از قهرمانی + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176048 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176048-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 21:58:36 +0000
<![CDATA[مراسم اهدای جام و جشن تیم پرسپولیس + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176047 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176047-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 21:46:31 +0000
<![CDATA[کری خوانی سردبیر فرتاک ورزشی برای استاندار استقلالی + فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176046 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176046-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
نادر دارستانی سردبیر مجموعه رسانه های فرتاک در گفت وگو با مهندس هوشنگ بازوند که طرفدار استقلال می باشد، در بخشی از مصاحبه اش کری خوانی جالبی با استاندار کرمانشاه داشت
]]>
Thu, 16 May 2019 21:34:40 +0000
<![CDATA[پیش‌بینی خنده‌دار یک جوجه از قهرمان لیگ برتر در برنامه زنده تلویزیونی!+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176006 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/176006-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 16:24:32 +0000
<![CDATA[ماجرای کشته شدن پدر بازیگر مشهور در تصادف با پرسپولیسی معروف+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-176005 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/176005-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Thu, 16 May 2019 16:19:00 +0000
<![CDATA[حرکت سوپرمنی دونده آمریکایی برای رسیدن به قهرمانی+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175809 /بخش-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D8%A7-21/175809-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Wed, 15 May 2019 06:04:45 +0000
<![CDATA[پنالتی‌زدن علی فتح الله‌زاده روی آنتن زنده!+فیلم]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175808 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/175808-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Wed, 15 May 2019 04:51:56 +0000
<![CDATA[ اعتراض فتحی به اشتباهات داوری علیه استقلال]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175810 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/175810-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
]]>
Wed, 15 May 2019 02:07:54 +0000
<![CDATA[ محرومیت هافبک چلسی به 20 ماه از رانندگی+فیلم ]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175784 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/175784-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A8%DA%A9-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
]]>
Tue, 14 May 2019 17:25:50 +0000
<![CDATA[ باشگاه رم تایید کرد/ جدایی هافبک بعد از 18 سال]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175782 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/175782-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84
]]>
Tue, 14 May 2019 17:09:26 +0000
<![CDATA[ منچسترسیتی در آستانه محرومیت قرار گرفت]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175780 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/175780-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Tue, 14 May 2019 16:59:24 +0000
<![CDATA[ زیدان پسرش را جایگزین دروازه بان کهکشانی ها کرد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175778 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/175778-%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Tue, 14 May 2019 16:51:28 +0000
<![CDATA[ قاضی دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175777 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-6/175777-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
]]>
Tue, 14 May 2019 16:43:28 +0000
<![CDATA[باشگاه ترکیه ای جدیدترین متقاضی جذب بیرانوند]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175775 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/175775-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF
]]>
Tue, 14 May 2019 16:33:12 +0000
<![CDATA[ مخالفت کنفدراسیون آسیا با درخواست ذوب آهن]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175772 /بخش-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-4/175772-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86
]]>
Tue, 14 May 2019 16:24:53 +0000
<![CDATA[ از عدم تمرین استقلالی ها تا عمل جراحی بشار رسن]]> https://www.fartakvarzeshi.com/fa/tiny/news-175770 /بخش-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3/175770-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%86
]]>
Tue, 14 May 2019 16:16:29 +0000