تاریخ انتشار: 1401/02/15 21:15
شمس آذر قزوین 2-0شاهین شهرداری بوشهر:
کد خبر: 22384

دقیقی بازهم در خانه پیروز شد

شمس آذر قزوین موفق شد از سد شاهین شهرداری بوشهر عبور کند.
دقیقی بازهم در خانه پیروز شد

کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/2l5dek

اخبار مرتبطآخرین اخبارشاهین توسط حسین خانی شکار شد

.
شاهین شهرداری بوشهر 0- 1مس کرمان ؛

شاگردان کرم پور هر چه زدند را دریافت کردند!
شمس آذر قزوین۳ - ۳خیبر خرم آباد؛

بحران زده ها از پس هم برنیامدند!
شاهین شهرداری بوشهر ۲- ۲پارس جنوبی جم: