تاریخ انتشار: 1401/11/18 13:17
کد خبر: 10944

فولاد محکوم شد، ذوب آهن تبرئه

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در آرای خود حکم به محکومیت فولاد خوزستان و تبرئه ذوب آهن در یک پرونده مالی داد.

فولاد محکوم شد، ذوب آهن تبرئه

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص چهار پرونده صادر کرد.

۱- با توجه به شکایت مجتبی بیژن از باشگاه شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۷ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

۲- در پی شکایت احسان مرادیان از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۴۵۵ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۵۱۹ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

۳-در پرونده شکایت علی خدادادی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، قرار رد دعوی خدادادی به طرفیت باشگاه ذوب آهن صادر شد.

۴- با توجه به شکایت امیر عباسی از باشگاه دریا کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/3wq663

اخبار مرتبطآخرین اخبار


زلزله در فولاد؛ وریا غفوری به درب خروج نزدیک شد