تاریخ انتشار: 1400/09/25 09:36
کد خبر: 28582

گل محمدی: تعویضی ها عالی کار کردند

نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 25 آذرماه 1400
گل محمدی: تعویضی ها عالی کار کردند

اخبار مرتبطآخرین اخبارنیمکت پرسپولیس،بی انگیزه و بی خاصیت!