تاریخ انتشار: 1402/06/14 23:31
هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک؛
کد خبر: 87

برنامه مشخص شد اما استادیوم هنوز نه!

برنامه مسابقات هفته های چهارم تا یازدهم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
برنامه مشخص شد اما استادیوم هنوز نه!

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهارم

یکشنبه ۲ مهر

مس شهر بابک- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه  شهید سلیمانی شهر بابک       کرمان

شهرداری آستارا- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه  وحدت      آستارا       گیلان

خلیج فارس ماهشهر -خوشه طلایی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۳ مهر

دریا کاسپین بابل- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه     شهدا  سیمرغ

فجر شهید سپاسی شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه  حافظیه       شیراز

خیبر خرم آباد - داماشیان گیلان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه    تختی خرم آباد

آریو اسلامشهر- چادرملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه   امام خمینی  اسلامشهر

مس کرمان - سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه   امام علی(ع)      کرمان

آبی پوشان جنوب -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه   چهارم   غدیر اهواز

هفته پنجم

یکشنه ۹ مهر

خوشه طلایی- شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

مس سونگون ورزقان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز

سایپا تهران- آبی پوشان جنوب - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب   کرج

داماشیان گیلان- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

چادر ملو اردکان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید نصیری یزد

نفت و گاز گچساران- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت    گچساران

 

دوشنبه ۱۰ مهر

مس کرمان-فجر شهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۸ ورزشگاه امام علی(ع)  کرمان

پارس جنوبی جم- مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم

نفت مسجد سلیمان - خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی       مسجد سلیمان

 

هفته ششم

شنبه ۱۵ مهر

شهرداری آستارا – داماشیان گیلان- ساعت ۱۶- ورزشگاه وحدت    آستارا

شهر راز شیراز -چادرملو اردکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه    شیراز

آبی پوشان جنوب - نفت و گازگچساران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر  اهواز

یکشنبه ۱۶ مهر

دریا کاسپین بابل-مس کرمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا      سیمرغ

آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی(ره)  اسلامشهر

مس شهر بابک -مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی      شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاهتختی خرم آباد

خلیج فارس ماهشهر- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۱۷ مهر

فجر شهید سپاسی شیراز- خوشه طلایی- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه     شیراز مهر

 

هفته هفتم

شنبه ۲۲ مهر

مس سونگون ورزقان- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز

داماشیان گیلان -  خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی      رشت

سایپا تهران - آریو اسلامشهر  - ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج

پارس جنوبی جم- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی     جم

نفت مسجد سلیمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان

نفت و گاز گچساران- مس شهر بابک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت  گچساران

یکشنبه ۲۳ مهر

فجر شهید سپاسی شیراز -  شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه حافظیه      شیراز

خوشه طلایی -دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

مس کرمان - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

هفته هشتم

جمعه ۲۸ مهر

شهر راز شیراز- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه    شیراز

مس شهر بابک -داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی  شهر بابک

چادر ملو اردکان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری     یزد

خلیج فارس ماهشهر- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸- ورزشگاه   متعاقبا اعلام می گردد

آبی پوشان جنوب -مس سونگون ورزقان   - ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر  اهواز

شنبه ۲۹ مهر

خیبر خرم آباد -خوشه طلایی- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی     خرم آباد

آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه امام خمینی  اسلامشهر

دریا کاسپین بابل -فجر شهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا     سیمرغ

شهرداری آستارا -سایپا تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه وحدت     آستارا

هفته نهم

جمعه ۵ آبان

داماشیان گیلان - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی      رشت

مس سونگون ورزقان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه یادگار امام    تبریز

خوشه طلایی – شهر راز شیراز- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

مس کرمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی(ع)    کرمان

دریا کاسپین بابل -شهرداری آستارا- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ

سایپا تهران -  مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه انقلاب    کرج

فجر شهید سپاسی شیراز- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه        شیراز

نفت و گازگچساران- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت     گچساران

نفت مسجد سلیمان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی     مسجد سلیمان

هفته دهم

پنجشنبه ۱۱ آبان

چادر ملو اردکان- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری       یزد

مس شهر بابک- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی     شهر بابک

شهر راز شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

آبی پوشان جنوب - خوشه طلایی- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه غدیر  اهواز

پارس جنوبی جم- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی  جم

جمعه ۱۲ آبان

خیبر خرم آباد- سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی  خرم آباد     لرستان

شهرداری آستارا- مس کرمان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت     آستارا گیلان

آریو اسلامشهر- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر       تهران

خلیج فارس ماهشهر- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

هفته یازدهم

چهارشنبه ۱۷ آبان

خوشه طلایی- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی       رشت

نفت و گاز گچساران- چادر ملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت   گچساران

نفت مسجد سلیمان- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی       مسجد سلیمان

پنجشنبه ۱۸ آبان

دریا کاسپین بابل- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهدا    سیمرغ

شهرداری آستارا- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت  آستارا

فجر شهید سپاسی شیراز- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه حافظیه   شیراز

سایپا تهران- پارس جنوبی جم  - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب   کرج

مس کرمان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی(ع)      کرمان

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/k2oqv4

اخبار مرتبطآخرین اخبار


اعلام برنامه هفته دهم تا چهاردهم لیگ دسته دوم