مسعود رستگار عضو 7 ساله تیم ملی جودو ناشنوایان و کم شنوایان ایران و دارنده مدال جهانی والمپیک در حال میوه فروشی در کرمانشاه است.