طناز طباطبایی یکی از بازیگران محبوب زن ایران است که او را با تیپی متفاوت می بینید.