گل سوم استقلال به نفت‌مسجدسلیمان توسط یامگا در دقیقه 58مشاهده می کنید.